Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 9, 659 - 666

Korte bijdrage

Psychiatrie en psychoanalyse in beweging: relevante kwesties

J. Ubbels

De psychoanalyse heeft een schat aan gegevens opgeleverd op het gebied van de subjectiviteit. De wetenschappelijke bewerking daarvan heeft andere criteria nodig dan louter natuurwetenschappelijke. Als de psychiatrie zich bekeert tot de biologie en medische classificatie volgens dsm-iv, lijkt het probleem opgelost, maar het is de vraag of dat op den duur bevredigend zal zijn. Ook de psychiatrie heeft behoefte aan een psychoanalytische psychologie die gebaseerd is op subjectiviteit en intersubjectiviteit. Anderszins kunnen psychoanalytische behandelmethoden alleen een plaats behouden binnen de psychiatrie wanneer over indicatie en behandelverloop wetenschappelijke verantwoording wordt afgelegd.

trefwoorden biologische psychiatrie, intersubjectiviteit, neurowetenschappen, psychoanalyse, richtlijnen