Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 9, 722 - 723

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Verminderde communicatie tussen hersenkruispunten bij schizofrenie

M. van den Heuvel