Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 9, 707 - 714

Korte bijdrage

Richtlijn Schizofrenie 2012: basiszorg op het gebied van psychosociale interventies en verpleegkundige zorg

S. Castelein, H. Knegtering, B. van Meijel, M. van der Gaag

achtergrond In 2012 is een herziene versie van de multidisciplinaire richtlijn Schizofrenie uitgekomen.
doel Een overzicht geven van de psychosociale interventies en verpleegkundige zorg die volgens de richtlijn deel uitmaken van de basiszorg voor mensen met schizofrenie. Bespreken welke interventies effectief zijn en welke optioneel en geven van een visie op het actualiseren van de richtlijn.
methode Voor het herzien van de richtlijn werd een systematische review uitgevoerd met vooraf vastgestelde zoektermen. Artikelen tot februari 2010 werden geïncludeerd. De methode voor evidence-based richtlijnontwikkeling (ebro-methode) werd gebruikt om tot aanbevelingen te komen.
conclusie Cognitieve gedragstherapie en gezinsinterventies zijn wetenschappelijk bewezen interventies, waarvan wordt geadviseerd deze op te nemen in zorgprogramma’s. Niet bewezen effectief, maar wel geïndiceerd, is psycho-educatie aan de patiënt. Optionele interventies zijn lotgenotengroepen en – bij negatieve symptomen – psychomotorische therapie. Voor de verpleegkundige zorg is de wetenschappelijke evidentie beperkt, wel worden aanbevelingen gedaan. De ontwikkeling van een ‘levende richtlijn’, die continu wordt geactualiseerd, is wenselijk.