Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 9

Redactioneel

C. Baeken

Geen nieuwe psychofarmaca in de pijplijn: de psychiatrie in crisis?, 653 - 654

Oorspronkelijk artikel

H.M. Visser, J.W. Renes, D. Koninkx, R.W. Kupka

Vraaguitval bij poliklinische patiënten met een bipolaire stoornis als gevolg van de eigen bijdrage in de tweedelijns-ggz, 655 - 663

Oorspronkelijk artikel

C.M. van Heugten, E.P.J. Janssen, A.J.M. Visscher, G. Wolters Gregório, S. Smeets, R.M.W.J. Berkers, R.W.M. Ponds

Klinische patiënten met niet-aangeboren hersenletsel in de ggz; inventarisatie van zorgbehoeftes en ontvangen zorg, 665 - 675

Overzichtsartikel

L. Amrani, L. De Backer, G. Dom

Piekdrinken op jonge leeftijd: gevolgen voor neurocognitieve functies en genderverschillen, 677 - 689

Commentaar

A.F.A. Schellekens

Vroege alcoholinitiatie en verhoogde alcoholconsumptie op volwassen leeftijd: het belang van alcoholcampagnes gericht op de jeugd, 691 - 693

Overzichtsartikel

R. Vis, J.J.M. Hassink, C.H. Vinkers

Tricyclische antidepressiva en plasmaspiegels bij depressie: een praktische leidraad, 695 - 705

Korte bijdrage

S. Castelein, H. Knegtering, B. van Meijel, M. van der Gaag

Richtlijn Schizofrenie 2012: basiszorg op het gebied van psychosociale interventies en verpleegkundige zorg, 707 - 714

Gevalsbeschrijving

F. Matthys, P. Joostens, S. Tremmery, S. Stes, B. Sabbe

ADHD en verslaving; toepassing van Nederlandstalige richtlijn met bijzondere aandacht voor comorbide stemmingsstoornis, 715 - 719

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. de Wild-Hartmann

Onderzoek naar de dagelijkse samenhang tussen subjectieve slaap en affect, 721 - 721

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. van den Heuvel

Verminderde communicatie tussen hersenkruispunten bij schizofrenie, 722 - 723

Referaat

N. Spermon, P.F.J. Schulte

De medicamenteuze behandeling van de paniekstoornis op de lange termijn: hoe slecht is het gebruik van een benzodiazepine?, 724 - 725