Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7, 575 - 578

Ingezonden brief

Reactie op ‘Gebruik van testinstrumenten in psychiatrische deskundigenverslagen bij internering; een exploratief dossieronderzoek in het gerechtelijk arrondissement Gent’

K. Goethals