Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 7, 471 - 480

Essay

Effecten op schaal en betrouwbaarheidsintervallen als alternatief voor p < 0,05

A.I. Wierdsma, J. van Os

achtergrond Door onderzoekers en referenten wordt bij statistische toetsen vaak de conventie p < 0,05 aangehouden. De interpretatie van p-waarden is echter in veel gevallen onjuist.
doel Beschrijven waar de 5%-norm vandaan komt en welke interpretatieproblemen voorkomen en aangeven van alternatieven.
methode Op basis van literatuur schetsen wij de betekenis en de herkomst van de p < 0,05-norm. In oorspronkelijke artikelen en korte bijdragen in het Tijdschrift voor Psychiatrie vanaf het jubileumjaar 2008 werden voorbeelden van methodologische problemen gezocht die zijn gerelateerd aan het routinematige gebruik van p-waarden.
resultaten Diverse voorbeelden werden gevonden van het toetsen van a priori onwaarschijnlijke of zelfs onmogelijke hypothesen, het rapporteren van kleine effecten, mogelijk verkeerde berekeningen, en verkeerde interpretaties van statistische parameters en p-waarden.
conclusie Net als in andere disciplines wordt in psychiatrisch onderzoek te veel nadruk gelegd op p-waarden. In de aanwijzingen voor auteurs dient expliciet aandacht te worden gevraagd voor effect size, betrouwbaarheidsintervallen en de schaal waarop de uitkomsten zijn gemeten.

trefwoorden alfa, hypothesen, power, significantie, type I-fout