Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 6, 405 - 414

Oorspronkelijk artikel

Mission statements van Nederlandse ggz-instellingen; de kwaliteit van communicatie met belanghebbenden

D.G.H. Krol, J. de Kruif

achtergrond Verschillende maatschappelijke ontwikkelingen maken dat gezondheidszorginstellingen steeds meer moeten veranderen in ondernemingen, waarin deels dezelfde regels gelden als in de commerciële sector. Mission statements kunnen door een effectieve communicatie met in- en externe stakeholders bijdragen aan het besturen en positioneren van gezondheidszorginstellingen. Uit onderzoek blijkt dat de kwaliteit van de door mission statements uitgezonden boodschappen naar stakeholders hierin van belang is.doelstellingen Vaststellen welke stakeholders worden genoemd in de mission statements van Nederlandse ggz-instellingen) en het kwantificeren van de kwaliteit van de naar hen gecommuniceerde boodschappen.
methode De mission statements van 34 ggz-instellingen werden onderzocht op de inclusie van stakeholders. De kwaliteit van vorm en inhoud van de aan hen gewijde boodschappen werd beoordeeld middels een hiertoe ontwikkeld en gevalideerd meetinstrument.
resultaten Cliënten werden in alle mission statements genoemd en de kwaliteit van de naar hen uitgezonden boodschap was het hoogst. Andere belangrijke stakeholders van wie de instellingen afhankelijk zijn, werden aanzienlijk minder genoemd en de kwaliteit van de aan hen gewijde tekstdelen lag duidelijk lager.
conclusie Mission statements zijn een veelgebruikt managementinstrument van Nederlandse ggz-instellingen. De potentiële voordelen die de statements hun instellingen kunnen bieden, worden niet ten volle benut doordat de kwaliteit van de communicatie met belangrijke interne en externe stakeholders ruimte voor verbetering overlaat.

trefwoorden geestelijke gezondheidszorg, kwaliteit, mission statement