Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 6, 447 - 451

Gevalsbeschrijving

Psychiater niet altijd de eerst aangewezen specialist bij psychiatrische klachten

C. Kahlé, R.M.F. Sorel, A.G.M. Borggreve, G.M.F. Ruinemans, R.R. Ploeger

samenvatting Bij drie patiënten werden psychiatrische klachten onjuist geïnterpreteerd en werd somatische diagnostiek onvolledig verricht. Een deel van de psychiatrische symptomen in de geestelijke gezondheidszorg, zoals angst, verwardheid en zelfs suïcidaliteit, wordt veroorzaakt door een onderliggende somatische oorzaak. In de meeste gevallen wordt hieraan, vooral bij patiënten met een psychiatrische voorgeschiedenis, nog onvoldoende aandacht besteed. Wij achten een brede klinische blik, met eveneens aandacht voor somatische oorzaken voor psychiatrisch ogende problemen, noodzakelijk. Dit omdat psychiatrie en somatiek een duidelijke overlap hebben.

trefwoorden somatische diagnostiek, psychiatrische symptomen