Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 5, 375 - 379

Gevalsbeschrijving

Jongvolwassene met autisme en verhoogd somatisch risico die weigert mee te werken aan bloedonderzoek bij antipsychoticagebruik

J. Harlaar, I.L. Gelderblom, A. van der Sijde, D. Bastiaansen

samenvatting Een 18-jarige jongeman met een autismespectrumstoornis gebruikte antipsychotica in verband met angst en gedragsproblemen, die gepaard gingen met agressie. Familieanamnese en lichamelijk onderzoek wezen op een verhoogd risico voor het metabool syndroom. Aangezien patiënt weigerde mee te werken aan bloedonderzoek ontstond voor behandelaren het dilemma van de keuze tussen voortzetting van de medicatie, met het risico op ernstige somatische bijwerkingen, of stoppen, met als gevolg de waarschijnlijke terugkeer van angstklachten, ernstige gedragsproblemen en agressie. De aanbevelingen voor preventie en behandeling van somatische complicaties bij antipsychoticagebruik dienen strikt opgevolgd te worden en goed hulpverlenerschap moet de uitgangspositie zijn.

trefwoorden antipsychotica, autisme, metabool syndroom