Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 4, 312 - 314

Ingezonden brief

Reactie op ‘Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie’

A.I. Wierdsma