Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 4, 281 - 285

Gevalsbeschrijving

Een omvangrijke retrograde amnesie van bijna 30 jaar en de rol van organische, intentionele en psychogene factoren

L.H. Weusten, R. Severeijns, C. Leue

samenvatting Een 57-jarige man werd naar de afdeling Psychiatrie & Psychologie van een universitair ziekenhuis verwezen in verband met recidiverende depressieve episoden. Hij beweerde een amnesie te hebben voor bijna de gehele eerste 30 jaar van zijn leven sinds een gebeurtenis die deed denken aan een fugue. Deze casusbeschrijving van een focale retrograde amnesie toont de beperkingen van een dichotome visie op organische, psychogene en intentionele factoren.

trefwoorden psychogene amnesie, retrograde amnesie, simulatie