Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 4, 259 - 268

Overzichtsartikel

Het verband tussen traumatische gebeurtenissen in de kindertijd en angst, depressie en middelenmisbruik in de volwassenheid; een systematisch literatuuroverzicht

M. De Venter, K. Demyttenaere, R. Bruffaerts

achtergrond Traumatische gebeurtenissen in de kindertijd zijn een maatschappelijk probleem en hebben verregaande mentale en somatische gevolgen. Er is veel literatuur te vinden over het verband tussen adverse childhood experiences (ace’s) en angst, depressie en middelenmisbruik in de volwassenheid.
doel Op systematische wijze integreren van alle voorhanden onderzoeksgegevens over dit onderwerp.
methode Literatuuronderzoek naar ‘aces’, ‘anxiety’, ‘depression’, ‘substance abuse’, ‘impact’ in PubMed en Psychinfo.
resultaten Er werden 65 publicaties geïncludeerd in de studie. Voornamelijk kinder-misbruik, middelenmisbruik bij de ouder en scheiding van de ouders kwamen veel voor. Gemiddeld bleken emotioneel, seksueel en fysiek kindermisbruik de grootste risicofactoren te zijn voor de ontwikkeling van depressie. Wat betrof angst bleken voornamelijk seksueel kindermisbruik en familiegeweld het grootste risico te vormen. Sterke samenhangen werden ook gevonden tussen familiegeweld of fysieke verwaarlozing en middelenmisbruik.
conclusie Er kunnen sterke samenhangen worden aangetoond tussen verscheidene ace’s en latere symptomen of diagnoses van depressie, angststoornissen en stoornissen in alcohol- en druggebruik. Voornamelijk kindermisbruik en familiegeweld laten diepe sporen na op de latere mentale toestand van slachtoffers.

trefwoorden angst, depressie, impact, middelenmisbruik, traumatische gebeurtenissen kindertijd