Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 4

Redactioneel

W.W. van den Broek

De kern van de opleiding tot psychiater, 229 - 231

Oorspronkelijk artikel

R. Hoff, A.W. Braam

Off-labelmedicatie in de crisisdienst: een praktijkevaluatie, 233 - 245

Oorspronkelijk artikel

M. Hendriksen, J.J.M. Dekker, F.E.R.E.R. de Jonghe, C.M.T. Gijsbers van Wijk, J. Peen, H.L. Van

Afweerstijl en therapeutische techniek als voorspellers voor uitkomst van psychodynamische psychotherapie bij depressie, 247 - 257

Overzichtsartikel

M. De Venter, K. Demyttenaere, R. Bruffaerts

Het verband tussen traumatische gebeurtenissen in de kindertijd en angst, depressie en middelenmisbruik in de volwassenheid; een systematisch literatuuroverzicht, 259 - 268

Essay

P.E. Höppener, J.A. Godschalx-Dekker, B.J.M. van de Wetering

Gedwongen opname bij stoornissen in of door het gebruik van middelen, 269 - 277

Commentaar

G. Dom

Gedwongen opname bij verslaving: weerklank uit Vlaanderen, 278 - 280

Gevalsbeschrijving

L.H. Weusten, R. Severeijns, C. Leue

Een omvangrijke retrograde amnesie van bijna 30 jaar en de rol van organische, intentionele en psychogene factoren, 281 - 285

Gevalsbeschrijving

A. Archie, P. Persoons, M. Vandenbulcke

Clozapine en levodopa als behandeling van persisterende visuele hallucinaties en motorische symptomen bij dementie met lewylichaampjes, 287 - 291

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E. Vrieze

Beloningsgevoeligheid voorspelt herstel van depressie, 293 - 293

Nederlands-Vlaams toponderzoek

W. van den Brink

Nalmefeen ‘zo nodig’: een nieuwe behandeling voor alcoholafhankelijkheid, 294 - 295

Nederlands-Vlaams toponderzoek

J. Luykx

Genetica van monoaminen in liquor, 296 - 297

Nederlands-Vlaams toponderzoek

D. Cohen

Screening in de beginfase van clozapinebehandeling: meer nodig dan leukocytencontrole, 298 - 299

Referaat

E. Heidweiller, A.J.L.M. van Balkom

Hersenactiviteit bij adolescenten met een ernstige depressie voor en na behandeling met antidepressiva, 301 - 302

Referaat

I. Geeraerts, G. Pieters

FACT ook werkzaam buiten Nederland?, 302 - 303

Ingezonden brief

A.I. Wierdsma

Reactie op ‘Stijging van het aantal gedwongen opnames in België en Nederland: een epidemiologische analyse’, 304 - 306

Ingezonden brief

A. Nugter, R. Keet, T. Dhondt

Reactie op ‘ROM: gedragsnorm of dwangmaatregel? Overwegingen bij het themanummer over routine outcome monitoring’, 307 - 308

Ingezonden brief

A.I. Wierdsma

Reactie op ‘Geen effect van energiedrank op de cognitieve prestaties van jongeren’, 308 - 309

Ingezonden brief

I.E.C. Sommer

Reactie op ‘Additie van fluvoxamine aan clozapine; theorie en praktijk’, 309 - 312

Ingezonden brief

A.I. Wierdsma

Reactie op ‘Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie’, 312 - 314

Ingezonden brief

F. Twisk

Reactie op ‘Chronischevermoeidheidssyndroom; sluiting van de CVS-referentiecentra in België: quo vadis?’, 314 - 317