Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 3, 223 - 226

Ingezonden brief

Reactie op ‘Vraagtekens bij het werkingsmechanismevan slow-breathing en hartcoherentietraining’

I. Klijntunte