Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 2, 113 - 121

Overzichtsartikel

Additie van fluvoxamine aan clozapine: theorie en praktijk

M.E.H. Wigard, A.R. van Gool, P.F.J. Schulte

achtergrond Additie van fluvoxamine leidt tot een stijging van de plasmaconcentratie van clozapine, waardoor met een lagere orale dosis toch een adequate clozapinespiegel bereikt kan worden en de adherentie aan de behandeling vergemakkelijkt wordt.
doel Het geven van praktische adviezen voor de uitvoering van fluvoxamineadditie aan clozapine.
methode Literatuurstudie met behulp van Ovid Medline en presentatie van 7 gevals­beschrijvingen.
resultaten Bij additie van 25 of 50 mg fluvoxamine stijgt de plasmaconcentratie van clozapine gemiddeld met een factor 2 tot 3, maar met grote verschillen tussen individuen. Additie van 100 mg geeft waarschijnlijk nog een grotere stijging. Mogelijk heeft de combinatie een gunstig effect op de metabole bijwerkingen van clozapine.
conclusie Additie van fluvoxamine aan clozapine kan tot gevaarlijk hoge plasma-concentraties van clozapine en intoxicatieverschijnselen leiden, maar kan ook ingezet worden om de adherentie te vergemakkelijken. Er dient een ruime veiligheidsmarge in acht genomen te worden en de plasmaconcentratie van clozapine dient men nauwkeurig te bewaken.

trefwoorden additie, clozapine, fluvoxamine