Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 2, 101 - 111

Overzichtsartikel

Neuropsychologische diagnostiek en cognitieve functies bij alcoholabstinentie

S.J.W. Walvoort, A.J. Wester, J.I.M. Egger

achtergrond Hoewel er wetenschappelijke consensus is over de negatieve effecten van alcohol op het gehele lichamelijk functioneren en in het bijzonder op de hersenen, is de literatuur niet eenduidig over het herstelvermogen van deze functies en over de periode van abstinentie die nodig is om dat in kaart te kunnen brengen.
doel Een overzicht geven van de huidige wetenschappelijke bevindingen omtrent de duur van de abstinentietermijn die nodig is om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over het cognitieve en emotionele functioneren bij alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen.
methode Een literatuuronderzoek in PubMed, Psycinfo en Medline (over de periode 1975-oktober 2011) naar de effecten van alcoholabstinentie op de hersenen.
resultaten Het neuropsychologisch functioneren verbetert met het toenemen van de abstinentietijd, waarbij het minimaal 6 weken kan duren alvorens sprake is van een herstel naar een enigszins stabiel niveau.
conclusie Voor het verrichten van verantwoorde neuropsychologische diagnostiek is een abstinentietermijn van minimaal 6 weken vereist, zodat de vertroebeling van de door alcohol gegenereerde effecten tijdens abstinentie geminimaliseerd wordt. Het belang van een dergelijke neuropsychologische standaard bij chronische alcoholisten is een vereiste voor het inrichten van een adequate, persoonsgerichte behandeling.

trefwoorden abstinentie, alcoholverslaving, cognitieve stoornissen, neuropsychologisch onderzoek