Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 55 (2013) 2, 93 - 100

Oorspronkelijk artikel

Inschatten van agressie tijdens contacten met de ggz-crisisdienst met een checklist: een replicatiestudie

E.J.M. Penterman, H.L.I. Nijman, K. Saalmink, S. Rasing, C.P.F. van der Staak

achtergrond In eerder onderzoek bleek dat met een nieuw ontwikkeld instrument, de ‘Checklist Risico Crisisdienst’ (crc), mogelijk agressief gedrag van patiënten bij contact met de crisisdienst beter kan worden geschat. Geconcludeerd werd wel dat een replicatiestudie van het onderzoek dient te worden uitgevoerd.
doel Onderzoeken wanneer crisiscontacten (met of zonder agressie) optreden en de validiteit van de crc vaststellen.
methode Gedurende 4 jaar (1 januari 2006-31 december 2009) werd voor outreachende contacten met patiënten in psychiatrische crises de crc ingevuld. Daarnaast werd na de crisiscontacten eventueel opgetreden agressief gedrag van de patiënt geregistreerd met de ‘Staff Observation Aggression Scale – Revised’ (soas-r).
resultaten De resultaten repliceerden de eerdere bevinding dat de gestructureerde klinische risicotaxatie op de visuele-analoge schaal van de crc, samen met de aanvulling of er gevaarlijke personen in de omgeving zijn, bruikbare ‘voorspellers’ van latere agressie waren, met 92% correcte classificaties (eerder 91%).
conclusie Het gebruik van de crc en het vastleggen van agressieve incidenten middels de soas-r, en het wekelijks nabespreken van deze incidenten, lijken goede hulpmiddelen om incidenten te analyseren om daarmee te trachten de veiligheid van de medewerkers te vergroten. Sinds de start van het project is een daling opgetreden van het aantal crisiscontacten waarvoor agressie werd gerapporteerd.

trefwoorden agressie, CRC, ggz-crisisdienst, risicotaxatie, SOAS-R