Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 12, 1021 - 1029

Essay

Zelfbeleving in de vroege fase van psychose: een fenomenologische benadering

G.B. van de Kraats, S.E. de Haan, G. Meynen

achtergrond Vroegdetectie van psychotische stoornissen staat in de belangstelling. Vanuit een fenomenologische benadering stellen recente publicaties veranderingen in zelfbeleving centraal als prodromale uiting van psychotische stoornissen.
doel Nagaan wat de fenomenologische benadering kan bijdragen aan het onderzoek naar de vroege fase van psychotische stoornissen.
methode Een bespreking van literatuur, waarbij we onderzoeken in hoeverre veranderingen in zelfbeleving een centraal fenomeen vormen in de prodromale fase van psychotische stoornissen.
resultaten Typerende veranderingen in de zelfbeleving gedurende de prodromale fase van psychotische stoornissen bieden ruimte voor een empirisch fenomenologisch verklaringsmodel.
conclusie De empirisch fenomenologische benadering stelt vroeg optredende veranderingen in de zelfbeleving van de patiënt centraal. Er zijn aanwijzingen dat semigestructureerde instrumenten die zich richten op veranderingen in de zelfbeleving, kunnen bijdragen aan onder andere vroegdetectie van psychose.

trefwoorden fenomenologie, prodromale fase, psychose, zelfbeleving