Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 42 (2000) 8, 585 - 593

State-of-the-art-artikel

Neuroseksuologie en seksuele psychofarmacologie

M.D. Waldinger, M.W. Hengeveld

achtergrond De ontwikkelingen in de neurowetenschappen hebben in het afgelopen decennium geleid tot de ontwikkeling van de seksuele psychofarmacologie.
doel Evalueren van de huidige stand van zaken van de neuroseksuologie en de seksuele psychofarmacologie.
methode Voor de samenstelling van dit overzichtsartikel is een selectie gemaakt uit de voor dit onderwerp relevante klinische en dierexperimentele studies.
resultaten Een verhoogd libido, erectiestoornissen, vroegtijdige zaadlozing en bepaalde parafilieën kunnen met behulp van sommige psychofarmaca behandeld worden. Anderzijds kunnen de door psychofarmaca geïnduceerde seksuele stoornissen soms met comedicatie verminderd worden. De vermoedelijke introductie van selectieve serotonine- en dopamineagonisten en -antagonisten geeft de mogelijkheid om in de toekomst ook andere seksuele functiestoornissen te behandelen.
conclusie De psychofarmacologische behandeling van seksuele functiestoornissen ligt op het terrein van de psychiater.

trefwoorden antidepressiva, antipsychotica, parafilieën, seksuele disfuncties, seksuele farmacologie, stemmingsstabilisatoren