Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 11, 973 - 978

Korte bijdrage

De stagering met profielen in de forensisch psychiatrische delictanalyse

H.J.C. van Marle

achtergrond De forensische psychiatrie is gericht op een goede risico-inschatting voor toekomstig gedrag.
doel Beschrijven van de stagering binnen de forensische diagnostiek voor patiënten die een misdrijf hebben begaan.
methode Analyseren en ordenen van de verschillende stappen in de forensisch psychiatrische diagnostiek.
resultaten Drie diagnostische stappen voor een behandeltraject komen naar voren: stap 1: de psychiatrische diagnostiek; stap 2: het vaststellen van criminogene beperkingen; stap 3: het toezicht op gevaar. Elk van deze stappen wordt onderverdeeld in profielen.
conclusie Het behandelplan wordt via stagering en profilering tot een dynamisch model geïntegreerd, waarbij elke stap een set aan activiteiten omvat die stapsgewijze leiden tot unieke profielen en interventies die voldoende onderbouwd zijn voor vervolgdiagnostiek.

trefwoorden forensisch psychiatrische delictanalyse, profilering, stagering