Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 11, 957 - 963

Korte bijdrage

Stagering en profilering van unipolaire depressies

F.P.M.L. Peeters, H.G. Ruhé, A.T.F. Beekman, J. Spijker, R. Schoevers, F. Zitman, A. Schene

achtergrond Het heterogene concept van depressie is zowel te veel omvattend als te weinig gedifferentieerd, wat een impasse in het wetenschappelijk onderzoek en de indicatie­stellingen voor klinische behandeling tot gevolg heeft.
doel Beschrijven van een goed model voor stagering en profilering van depressie.
methode Depressieve stoornissen plaatsen in het totale beloop van de stoornis en meer uitgaan van een continuüm van psychiatrische symptomen.
resultaten Wij onderscheidden vijf stadia: de prodromale fase; de eerste depressieve episode; restsymptomen na een episode; de recidiefepisode; de chronische en/of therapieresistente depressie. Bij deze stadia nemen bij oplopende stagering ook de complexiteit en de specialisatie van de behandeling toe. Als kenmerken voor profilering onderscheidden we etiologische en patho-fysiologische variabelen en klinische factoren. Deze hebben vooral invloed op behandelbeslis­singen vanaf het tweede stadium. Wij geven een tentatief overzicht van de mogelijke kenmerken voor profilering.
conclusie Momenteel worden de klinische factoren het meest gebruikt voor indicatie­stelling. Met het huidige onderzoek naar de waarde van etiologische kenmerken zal een model voor stagering en profilering beter toepasbaar worden.

trefwoorden behandeling, classificatie, ernstige depressie, etiologie, stagering, profilering