Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 11, 921 - 925

Korte bijdrage

Karakterisering van ziekte en zieke in de hemato-oncologie

P.C. Huijgens

achtergrond In de hematologie is stadiëring van ziekte begonnen met het in kaart brengen van uitgebreidheid van ziekte om plaatselijk werkende behandelingen een kans te geven. Daarbij is karakterisering van de kankercel gekomen met technieken die variëren van microscoop tot genexpressieprofilering.
doel Overzicht geven van de stadiëring en profilering in de hematologie.
methode Beschrijven van relevante methoden en technieken en van de wijze waarop deze werkwijze in Nederland georganiseerd is.
resultaten In de hematologie is karakterisering van ziekte bij de diagnose én tijdens behandeling essentieel. Langzaam maar zeker doet geprotocolleerde inschatting van de belastbaarheid van de patiënt en zijn of haar uiteindelijke kwaliteit van leven haar intree. Om de ontwikkelingen in karakterisering van zieken en ziekten en de gelijktijdige verbeteringen in behandeling met elkaar in één structuur te brengen én in één kwaliteitssysteem is er in Nederland al 25 jaar de stichting Hemato-Oncologie voor VOlwassenen Nederland (hovon) actief.
conclusie Bij de behandeling van patiënten met een hematologische maligniteit is het karakteriseren van zowel de zieke cel als de uitgebreidheid van ziekte bij diagnose en tijdens de behandeling geheel ingeburgerd. Verbeteringen in zowel de karakterisering als de behandeling lopen parallel en beïnvloeden elkaar continu. De stichting hovon registreert voor alle individuele patiënten de resultaten.

trefwoorden hematologie, oncologie, profilering, stadiëring