Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 11, 927 - 933

Korte bijdrage

Stagering van psychotische stoornissen

L. de Haan, R. Klaassen, N. van Beveren, L. Wunderink, B.P.F. Rutten, J. van Os

achtergrond Het stadium van ontwikkeling van psychotische aandoeningen is in hoge mate bepalend voor de prognose en de effectiviteit van behandeling.
doel Beschrijven en verfijnen van de huidige stagering van psychotische stoornissen.
methode Bespreken van de literatuur.
resultaten Een eenvoudige indeling in stadia als voorgesteld door McGorry en collega’s lijkt vooralsnog bruikbaar in onderzoek en klinische praktijk. Wij pleiten voor een verdere verfijning: een grafiek waarin de geschiedenis van klinisch relevante variatie in één oogopslag zichtbaar is.
conclusie Onderzoek naar voorstadia van aandoeningen is nodig om enerzijds de gemeenschappelijke pathofysiologische mechanismen te onderkennen en anderzijds om paden van differentiële ontwikkeling op te helderen.

trefwoorden profilering, psychotische stoornissen, stagering, vroege herkenning