Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 10

Redactioneel

R. Vermote

Bestaat het zelf?, 849 - 851

Oorspronkelijk artikel

M. Steenbeek, C. van Baarsen, B. Koekkoek

Psychiatrische consultatie in het verpleeghuis: een beschrijvend onderzoek naar kenmerken en beloop, 853 - 860

Oorspronkelijk artikel

A.J. Ouwehand, B.M. Mollema-schelwald, H. Knegtering

Relatie tussen antipsychoticageïnduceerde hyperprolactinemie en menstruatiestoornissen bij vrouwen met schizofrenie; een systematische review, 861 - 868

Overzichtsartikel

F.A.P.M. van Mensvoort, G. Blok, J.D. Blom

De insulineshocktherapie in Den Haag, 1937 tot eind jaren vijftig, 869 - 877

Overzichtsartikel

J.H. Houtveen, H.K. Hornsveld, J. van Trier, L.J.P. van Doornen

Vraagtekens bij het werkingsmechanisme van slow-breathing en hartcoherentietraining, 879 - 888

Gevalsbeschrijving

A.A. van Oosteren, A. Roomer

Alcoholafhankelijkheid bij ongemotiveerde patiënten behandeld na een rechterlijke machtiging, 889 - 892

Gevalsbeschrijving

S.K.B. Singh, H. Hellemans, G. Dom

Autismespectrumstoornis en verslaving: een onbekende comorbiditeit?, 893 - 897

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Sanne Nijhof

Cognitieve gedragstherapie via internet helpt tegen chronischevermoeidheidssyndroom, 899 - 900

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Rilana Cima

Gespecialiseerde tinnitus behandeling op basis van cognitieve gedragstherapie, 901 - 902

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Carsten Leue

Escalatie van chronisch analgeticagebruik hangt samen met stedelijke omgeving en achterstandswijken, 903 - 904

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Rosalind van der Lem

Behandelresultaten bij depressie: gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek versus de dagelijkse praktijk, 905 - 906

Referaat

Suzette Peetoom

De toegevoegde waarde van depotantipsychotica, 907 - 908

Referaat

Stefanie van Saarloos, Carla Hagestein-de Bruijn

Risico op een affectieve stoornis tijdens en na de zwangerschap, 908 - 909

Referaat

Peter Niemegeers, Bernard Sabbe, Geert Dom

Effectiviteit van overschakelen van meerdere antipsychotica naar monotherapie, 909 - 910