Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 9, 840 - 841

Referaat

Is er een verband tussen migratieleeftijd en het optreden van psychotische stoornissen?

Barbara Hermans, Manuel Morrens