Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 9, 829 - 833

Gevalsbeschrijving

Etniciteit en clozapine: wees bedacht op benigne etnische neutropenie

W.J.D.M. Laan, D. Ramlal

samenvatting Agranulocytose is een zeer ernstige bijwerking van clozapine. Om deze reden zijn er in de Nederlandse richtlijn leukocyten- en neutrofielenwaarden afgesproken wanneer clozapinegebruik gestaakt dient te worden. Bij een Surinaams-Hindoestaanse jongeman zagen wij benigne etnische neutropenie. Ondanks een laag neutrofielengetal kon hij doorgaan met clozapinegebruik. Voor de praktijk is een aantal overwegingen belangrijk bij de interpretatie van de leukocyten- en neutrofielenwaarden bij clozapinegebruik.

trefwoorden agranulocytose, benigne etnische neutropenie, clozapine