Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 9, 807 - 818

Essay

DSM-5 en cultuur

J.T.V.M. de Jong

achtergrond Binnen de geestelijke gezondheidszorg is het diagnostische classificatie-systeem van de Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (vierde editie, dsm-iv) toonaangevend. Waarschijnlijk komt in 2013 de volgende versie, de dsm-5, uit. In de nieuwe versie probeert men rekening te houden met culturele diversiteit en dit heeft wetenschappelijke en behandeltechnische gevolgen.
doel Het bespreken van de culturele aspecten van de dsm-5.
methode Literatuuronderzoek in Medline over de periode 1990-2011 met als trefwoorden ‘dsm’, ‘icd’, ‘dsm-classification’, ‘psychiatric classification’,’psychiatric diagnosis’, ‘culture’ en ‘diversity’.
resultaten Nadere beschouwing van het voorbeeld van depressie en angst maakt duidelijk dat het diagnostisch systeem niet bereikt wat het beoogt. Deze tekortkoming kan worden verholpen door een categorisch-dimensioneel systeem te introduceren. Een dergelijk systeem heeft belangrijke voordelen voor de culturele psychiatrie en psychologie, onder meer wat betreft subsyndromale symptoomcategorieën, ziektebeleving, ziektegedrag, de overgang van het normale naar het pathologische, cultureel verantwoord onderzoek en de aansluiting bij de culturele neurowetenschap.
conclusie Een serieuze paradigmawisseling zal waarschijnlijk pas mogelijk zijn bij de totstandkoming van de dsm-6.

trefwoorden cultuur, cultuursensitiviteit, DSM-5, psychiatrisch classificatiesysteem, validiteit