Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 9

Redactioneel

J. Spijker

De toekomst van de ggz, 773 - 775

Oorspronkelijk artikel

A.I. Wierdsma, G.A.M. Driessen, H.M. Smeets, E. Visser

Regionale verschillen in nazorg bij inbewaringstelling, 777 - 783

Oorspronkelijk artikel

A. Noort, A.W. Braam, A.R. van Gool, P.J. Verhagen, A.T.F. Beekman

De herkenning van psychische problemen met religieuze inhoud door pastores: een vignetstudie, 785 - 795

Overzichtsartikel

S. Tremmery, A. de Decker, M. De Hert, J. De Varé, M. Danckaerts

Agressiebeleid op een forensische psychiatrische unit voor adolescenten; literatuuroverzicht en implementatie in de praktijk, 797 - 806

Essay

J.T.V.M. de Jong

DSM-5 en cultuur, 807 - 818

Commentaar

J.G.B.M. Rohlof

Psychiatrische diagnostiek, het ‘Culturele Interview’ en de DSM-5, 819 - 821

Korte bijdrage

W. Vandereycken, L. Aerts, E. Dierckx

Onderzoek naar de kennis van patiënten over de mogelijke lichamelijke gevolgen van hun eetstoornis, 823 - 828

Gevalsbeschrijving

W.J.D.M. Laan, D. Ramlal

Etniciteit en clozapine: wees bedacht op benigne etnische neutropenie, 829 - 833

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Han van der Want

Meer stress, meer synapsen aan purkinjecellen, 835 - 836

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Veerle Bergink

Preventie van postpartumpsychose en -manie bij vrouwen met een hoog risico, 837 - 837

Referaat

Dienke Bos, Peter Deschamps

Omega-3-vetzuren als behandeling voor ADHD-klachten, 839 - 840

Referaat

Barbara Hermans, Manuel Morrens

Is er een verband tussen migratieleeftijd en het optreden van psychotische stoornissen?, 840 - 841

Referaat

Kim Buts, Geert Dom

Is switchen naar aripiprazol effectief om metabool risico te verminderen?, 841 - 842

Ingezonden brief

Bram Sizoo, Matt van der Reijden

Reactie op ‘Behandeling van jongeren met autisme en katatonie: ethische plicht’, 843 - 844

Ingezonden brief

André I. Wierdsma

Reactie op ‘Inbewaringstelling als uitkomst; de Amsterdam Study of Acute Psychiatry’, 845 - 846