Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 8, 699 - 707

Oorspronkelijk artikel

Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de ‘Temperament and Character Inventory’ (TCI)

R. Vuijk, P.F.A. de Nijs, S.G. Vitale, M. Simons-Sprong, M.W. Hengeveld

achtergrond Er is een toenemende belangstelling voor autismespectrumstoornissen (ass) op volwassen leeftijd. Wanneer bij iemand ass gediagnosticeerd is, dan is daarmee nog weinig gezegd over zijn of haar temperament, karakter en persoonlijkheid. Over de persoonlijkheid van volwassenen met ass is nog betrekkelijk weinig bekend.
doel In kaart brengen van persoonlijkheidsaspecten bij mensen met ass.
methode De ‘Temperament and Character Inventory’ (tci) werd afgenomen bij een groep van 68 mannen met ass, gediagnosticeerd door het Sarr Expertisecentrum Autisme en Erasmus mc, afdeling Psychiatrie, te Rotterdam. De controlegroep uit de handleiding van de tci bestond uit een groep van 447 mannen uit de algemene bevolking.
resultaten In vergelijking met de controlegroep scoorden de mannen met ass lager op de schaal ‘prikkelzoekend’, hoger op ‘leedvermijdend’ en lager op ‘sociaal gericht’, ‘zelfsturend’ en ‘coöperatief’.
conclusie Het gevonden scorepatroon bij mannen met ass is in overeenstemming met het klinische beeld van ass en komt overeen met eerdere onderzoeksresultaten uit Zweden. De veelal negatief geïnterpreteerde temperament- en karakterdimensies bij ass kunnen echter niet alleen een negatieve betekenis inhouden, men kan ze ook positief interpreteren.

trefwoorden autisme, autismespectrumstoornissen, karakter, persoonlijkheid, stoornis van Asperger, temperament