Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 8

Redactioneel

R.C. Oude Voshaar, J.P.J. Slaets

Ouderenzorg; essentiële rol voor de ouderen- en ziekenhuispsychiatrie , 695 - 697

Oorspronkelijk artikel

R. Vuijk, P.F.A. de Nijs, S.G. Vitale, M. Simons-Sprong, M.W. Hengeveld

Persoonlijkheidsaspecten bij volwassenen met autismespectrumstoornissen gemeten met de ‘Temperament and Character Inventory’ (TCI), 699 - 707

Overzichtsartikel

M.J. Eldering, S. Schouws, B. Arts, N. Jabben

Cognitieve stoornissen bij patiënten met een bipolaire stoornis: determinanten en consequenties, 709 - 718

Overzichtsartikel

D. Vancampfort, J. Vanderlinden, G. Pieters, A. De Herdt, A. Schueremans, A. Adriaens, W. Van Der Borght, M. De Hert, M. Probst

Bewegingsgerichte interventies in de multidisciplinaire behandeling van eetbuistoornissen; een literatuuronderzoek, 719 - 730

Essay

R. Vandermeeren, M. Hebbrecht

Het duale procesmodel van verslaving; op weg naar een integratieve visie?, 731 - 740

Korte bijdrage

W.G. ter Meulen, L. de Haan

Interventies om mensen met schizofrenie aan het bewegen te krijgen en te houden, 741 - 746

Gevalsbeschrijving

S.H.A. Brouns, J. Schieveld, C. Leue

Het syndroom van Kleine-Levin en de behandeling met methylfenidaat, 747 - 751

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Iris Sommer

Alle patiënten met een eerste psychose een MRI-scan? Niet nodig!, 753 - 753

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Helga Ising

Vroege detectie van psychose bij hulpzoekenden met verkorte ‘Prodromal Questionnaire’ of ‘Ervaringenlijst’ (PQ-16), 754 - 754

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Arnt Schellekens

Risicogenen voor alcoholafhankelijkheid verlagen de gevoeligheid voor dopamine, 755 - 756

Nederlands-Vlaams toponderzoek

Hilleke E. Hulshoff Pol

Tweelingonderzoek met MRI naar genetisch profiel van bipolaire stoornis en schizofrenie, 757 - 758

Referaat

Karolien Ieven, Rudi Vermote

Emotionele kwetsbaarheid bij borderlinepersoonlijkheidsstoornissen wordt gemoduleerd door traumatisering, 759 - 760

Referaat

Joop de Jong

Een gerandomiseerd onderzoek naar risperidonadditie bij posttraumatische stressstoornis met onvoldoende reactie op antidepressiva, 760 - 761

Referaat

Karolien Ieven, Guido Pieters

Antidepressivagebruik vermindert het risico op suïcide en suïcidepogingen, 761 - 762

Ingezonden brief

Ton Vink

Reactie op ‘Hulp bij zelfdoding in de psychiatrie; stand van zaken en bespreking van een recente casus’, 763 - 765

Ingezonden brief

Hugo Koetsier

Reactie op ‘Inbewaringstelling als uitkomst; de Amsterdam Study of Acute Psychiatry’, 766 - 768

Ingezonden brief

Kris Goethals

Reactie op ‘Levensdelicten door verdachten met een psychotische stoornis in Nederland’, 768 - 770

Verbeteringen

De paginanummering in het papieren nummer 7 (juli 2012) is onjuist; de nummering op de site van het Tijdschrift is wel correct (www.tijdschriftvoorpsychiatrie. nl), evenals de vermelding in Pub- Med., 770 - 770