Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 5, 488 - 489

Referaat

Onderhoudsbehandeling bij bipolaire stoornis: lithium versus valproïnezuur

W. Elzinga, P.F.J. Schulte