Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 5, 475 - 479

Gevalsbeschrijving

Anti-NMDA-receptorencefalitis: een nieuwe as III-stoornis in de differentiaaldiagnose van desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, vroeg optredende schizofrenie en laat optredend autisme

C. Creten, S. van der Zwaan, R.J. Blankespoor, A. Maatkamp, S. Klinkenberg, V.H.J.M. van Kranen-Mastenbroek, J. Nicolai, D.M. Dhossche, J. van Os, J.N.M. Schieveld

 Desintegratiestoornis van de kinderleeftijd (CDD), vroeg optredende schizofrenie (EOS) en laat optredend autisme (LOA) vertonen overeenstemming in beloop: aanvankelijk een normale ontwikkeling, gevolgd door acute neuropsychiatrische regressie in sociale interactie en communicatie, en een afname in intelligentie en in dagelijks functioneren. Een 9-jarige jongen werd opgenomen op de kinderafdeling met acuut optredende partiële epileptische aanvallen. Zijn toestand evolueerde naar een beeld dat overeenkwam met CDD, EOS en LOA. Na intensief vervolgonderzoek werd anti-NMDA-receptorencefalitis gediagnosticeerd. Bij een dergelijk beloop dient men anti-NMDA-receptorencefalitis te overwegen als mogelijke organische oorzaak van de syndromale presentatie van CDD, EOS en LOA.

 

trefwoorden anti-NMDA-receptor encefalitis, differentiaaldiagnostiek, ‘CDD EOS LOA’, niet aangeboren hersenletsel