Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 5, 463 - 469

Korte bijdrage

Angstsymptomen bij adolescenten; bevindingen uit de TRAILS-studie

F.V.A. van Oort, J. Ormel, F.C. Verhulst

achtergrond Het Nederlandse trails-onderzoek richt zich op de ontwikkeling van de vroege adolescentie tot de volwassenheid. Een belangrijk onderdeel hierbij is de ontwikkeling van angstsymptomen. Over de normatieve ontwikkeling van angstsymptomen in de adolescentie was nog weinig bekend.
doel Beschrijven van de normatieve ontwikkeling van angstsymptomen en van risicoindicatoren voor hoge angst bij adolescenten.
methode Het onderzoek werd uitgevoerd binnen trails, een groot cohortonderzoek waarin kinderen (vanaf hun 10de jaar) gevolgd worden tot ze volwassen zijn.
resultaten De hoeveelheid angstsymptomen nam af in de vroege adolescentie en nam vervolgens, afhankelijk van het type angstsymptomen, weer toe vanaf midden of late adolescentie. Op de leeftijd van 10-12 jaar werden kind-, ouder- en ‘peer’-factoren gevonden die samenhingen met hogere angstscores. Sommige, zoals opvoedingsstijl, waren indicatief voorkwetsbaarheid alleen in de vroege adolescentie, terwijl andere, zoals gepest worden op de leeftijd van 10-12 jaar, samengingen met een blijvende kwetsbaarheid gedurende de hele adolescentie.
conclusie Dit onderzoek draagt bij aan een breder begrip van ontwikkeling van angst in de algemene adolescente bevolking.

trefwoorden adolescenten, angst, risico-indicatoren