Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 5, 453 - 462

Overzichtsartikel

Intracraniële hypertensie bij lithiumgebruik: gevalsbeschrijving en systematisch literatuuronderzoek

P. Callens, P. Sienaert, K. Demyttenaere, J. De Fruyt

achtergrond Wij beschrijven een patiënt met idiopathische intracraniële hypertensie (iih) tijdens lithiumgebruik. Deze bijwerking van lithium werd in 1978 voor het eerst beschreven. Nieuwe casussen werden sindsdien sporadisch gepubliceerd.
doel Een overzicht krijgen van de samenhang van lithiumgebruik en iih.
methode We voerden een systematisch literatuuronderzoek uit naar het gebruik van lithium en iih.
resultaten Zestien casussen werden gevonden. Het klinische beeld van de casussen was zoals klassiek beschreven bij iih. Het ziekteverloop toonde grote variatie. In vele casussen was de aard van de samenhang (toevallig of causaal) onduidelijk. Sterke argumenten voor een causale samenhang werden slechts in twee casussen gevonden.
conclusie IIH bij lithiumgebruik is een zeer zeldzame aandoening. In de meeste casussen is het onduidelijk of er een toevallige of een causale samenhang is. Wanneer de diagnose iih gesteld wordt bij een patiënt die met lithium behandeld is en er geen andere, meer plausibele oorzaken gevonden worden, is het aan te raden om de lithiumbehandeling te staken. Opnieuw opstarten van lithium – indien nodig – lijkt een optie: bijvoorbeeld bij patiënten met een duidelijk effect van lithium in eerdere onderhoudsbehandeling, een onduidelijke causale relatie tussen lithiumgebruik en iih, en een duidelijke verslechtering van het ziekteverloop na stopzetting van lithium.

trefwoorden idiopathische intracraniële hypertensie, lithium, papiloedeem, pseudotumor cerebri