Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 5, 439 - 448

Overzichtsartikel

De obsessieve-compulsieve stoornis vanuit gezinsperspectief; implicaties voor behandeling en onderzoek

K-J. Nauta, N.M. Batelaan, A.J.L.M. van Balkom

achtergrond De obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) is een chronische psychiatrische aandoening met een hoge mate van behandelresistentie. Verschillende onderzoeken suggereren een rol van gezinsfactoren bij het ontstaan en het beloop van ocs.
doel Een overzicht geven van de kennis op het gebied van de complexe interactie tussen ocs en gezinsfactoren.
methode Systematisch literatuuronderzoek in PubMed en Psychinfo werd verricht.
resultaten OCS betekent een zware belasting voor partners en gezinsleden, en hun omgang met de symptomen heeft invloed op het beloop van de stoornis, vooral op het effect van cognitieve gedragstherapie (cgt). Interventies gericht op het verbeteren van communicatieve vaardigheden en een evenwichtiger gezinsreactie kunnen het beloop van ocs gunstig beïnvloeden.
conclusie Het integreren van gezinsfactoren in de behandeling van ocs is aan te bevelen. Verder onderzoek op dit gebied is nodig.

trefwoorden OCS, behandeling, cognitieve gedragstherapie, gezin, gezinsreactie, antagoneren, accommoderen.