Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 5

Redactioneel

H.J.C. van Marle

Het onlosmakelijke geweld in de psychiatrie, 405 - 407

Oorspronkelijk artikel

F. Sanders, M.M.J. Smeets-Janssen, P.D. Meesters, A.E. van der Vlies, C.J. Kerssens, Y.A.L. Pijnenburg

Frontotemporale dementie en schizofrenie op oudere leeftijd: een verkenning van executief en globaal cognitief functioneren, 409 - 417

Oorspronkelijk artikel

H. Schaap-Jonker, J. van Schothorst-van Roekel, B. Sizoo

Het godsbeeld in relatie tot autistische trekken en kerkelijke achtergrond, 419 - 428

Oorspronkelijk artikel

K. de Vries, M. Spreen

De HKT-30 als instrument voor beslismomenten binnen een tbs-behandeling, 429 - 438

Overzichtsartikel

K-J. Nauta, N.M. Batelaan, A.J.L.M. van Balkom

De obsessieve-compulsieve stoornis vanuit gezinsperspectief; implicaties voor behandeling en onderzoek, 439 - 448

Commentaar

P. Ooms, A. van Loon, D. Denys

Psychotherapie en neurobiologie bij obsessieve-compulsieve stoornissen, 449 - 451

Overzichtsartikel

P. Callens, P. Sienaert, K. Demyttenaere, J. De Fruyt

Intracraniële hypertensie bij lithiumgebruik: gevalsbeschrijving en systematisch literatuuronderzoek, 453 - 462

Korte bijdrage

F.V.A. van Oort, J. Ormel, F.C. Verhulst

Angstsymptomen bij adolescenten; bevindingen uit de TRAILS-studie, 463 - 469

Gevalsbeschrijving

G. Cohen, R.M.C. Klaassen, J. Rietdijk, S. Dragt, M. van der Gaag

Twee patiënten met verhoogd risico op een eerste psychose, 471 - 474

Gevalsbeschrijving

C. Creten, S. van der Zwaan, R.J. Blankespoor, A. Maatkamp, S. Klinkenberg, V.H.J.M. van Kranen-Mastenbroek, J. Nicolai, D.M. Dhossche, J. van Os, J.N.M. Schieveld

Anti-NMDA-receptorencefalitis: een nieuwe as III-stoornis in de differentiaaldiagnose van desintegratiestoornis van de kinderleeftijd, vroeg optredende schizofrenie en laat optredend autisme, 475 - 479

Nederlands-Vlaams toponderzoek

L. Imeraj

Tijdspecifieke effecten in arousal: verstoorde diurnale cortisolpatronen bij kinderen met ADHD, 481 - 482

Nederlands-Vlaams toponderzoek

H. El Marroun

Selectieve serotonineheropnameremmers kunnen foetale hoofdgroei beïnvloeden, 483 - 484

Nederlands-Vlaams toponderzoek

R.J. van Holst

Verwachtingen en het brein van probleemgokkers: het spel of de knikkers?, 485 - 486

Referaat

C. Balázs, J.D. Blom

Depressie met comorbide verslaving: indeling in subtypen als handvat voor de praktijk, 487 - 488

Referaat

W. Elzinga, P.F.J. Schulte

Onderhoudsbehandeling bij bipolaire stoornis: lithium versus valproïnezuur, 488 - 489