Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 395 - 397

Referaat

Zorgcontinuïteit en gebruik van antipsychotica; verwarrende verbanden in registerstudie

A.B.P. Staring, C.L. Mulder