Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 371 - 376

Korte bijdrage

Pillen voor de psych(e); een exploratief onderzoek naar neuro-enhancement onder Nederlandse psychiaters en artsen

S.J. Timmer, G. Glas

achtergrond Psychofarmaca worden toenemend voor verbetering van normaal functioneren (enhancement) gebruikt. Uit een enquête uitgevoerd door Nature blijkt dat dit ook onder academici het geval is.
doel In kaart brengen van eigen gebruik door en meningen over psychofarmacologische enhancement van Nederlandse psychiaters en andere artsen werkzaam in de psychiatrie. Deze gegevens vormen de basis voor een ethische discussie over neuro-enhancement in Nederland.
methode Een onlinevragenlijst, gebaseerd op de Nature-vragenlijst, werd voorgelegd aan zoveel mogelijk psychiaters, aiossen en andere artsen werkzaam in de psychiatrie in Nederland.
resultaten Van alle respondenten gaf 11% aan wel eens medicatie te gebruiken zonder medische reden om het mentaal functioneren te verbeteren. Van de respondenten vond 66% dat psychofarmaca zonder medische indicatie voor niemand moeten zijn toegestaan.
conclusie In vergelijking met de Nature-enquête blijken Nederlandse respondenten aanzienlijk terughoudender tegenover neuro-enhancement, zowel wat betreft eigen gebruik als wat betreft meningen over gebruik in het algemeen.

trefwoorden enhancement, psychofarmacologie, enquête