Home

Tvp21 12 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 341 - 348

Overzichtsartikel

Suïcidepreventie via internet en telefoon: 113Online

J.K. Mokkenstorm, A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

achtergrond 113Online is een combinatie van een website en een telefonische hulpdienst voor suïcidale personen, hun naasten, en nabestaanden. Het aanbod van de dienst bestaat onder andere uit crisisinterventie, zelftesten en kortdurende psychotherapie.
doel 113Online is sinds oktober 2009 actief en met de bevindingen over het eerste jaar kunnen we een antwoord geven op de vraag of 113Online een bijdrage kan leveren aan het voorkómen van suïcidaal gedrag.
methode Analyse van sitebezoek, van het gebruik van diensten van 113Online en de uitkomsten van zelftesten.
resultaten De resultaten na het eerste jaar wijzen op een grote vraag naar anonieme onlinehulp bij suïcidaliteit. Scores op de zelftesten lieten zien dat 113Online ernstig suïcidale mensen bereikt. Opmerkelijk is dat weinig hulpvragers zich lieten doorverwijzen naar reguliere ggz-instellingen.
conclusie De werkwijze van 113Online lijkt veelbelovend in de preventie van suïcidaliteit. Het onlinehulpaanbod bereikt haar doelgroepen en lijkt te voorzien in behoeften waaraan in de reguliere zorg niet wordt voldaan.

trefwoorden 113Online, e-mental health, onlinetherapie, preventie, suïcidaliteit