Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4, 317 - 327

Oorspronkelijk artikel

Inbewaringstelling als uitkomst; de Amsterdam Study of Acute Psychiatry

L.F.M. van der Post, C.L. Mulder, C.M.H. Bernardt, R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman, J.J.M. Dekker

achtergrond Het aantal inbewaringstellingen (ibs’en) is de afgelopen jaren scherp gestegen. Om meer duidelijkheid te krijgen over de factoren die een rol spelen bij een opname met ibs, verrichtten wij de Amsterdam Study of Acute Psychiatrie.
doel In kaart brengen van de invloed van socio-demografische kenmerken, verwijzingstraject en psychiatrische voorgeschiedenis op de kans op het opgelegd krijgen van een ibs bij een spoedconsult.
methode Een prospectief cohortonderzoek van 1970 patiënten die achtereenvolgens werden aangemeld bij de Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam (spa) in de periode september 2004-september 2006.
resultaten Een gedwongen opname in de voorgaande 5 jaar ging gepaard met een verhoogde kans op een ibs (oddsratio (or) 3,9). Hetzelfde gold voor verwijzing door de politie (or 2,2) of door een ggz-instelling (or 2,6), beide in vergelijking met verwijzing door de eerstelijnsarts en gecontroleerd voor demografische variabelen, diagnose, behandelmotivatie en gevaar.
conclusies Een eerdere dwangopname en verwijzingen door politie of door instellingen voor ggz bleken voorspellers van een ibs, onafhankelijk van de Bopz-criteria gevaar voor zichzelf of anderen en ontbrekende behandelmotivatie.

trefwoorden acute psychiatrie, crisisinterventie, inbewaringstelling, onvrijwillige psychiatrische behandeling, psychose, schizofrenie