Home

Tvp21 11 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 4

Redactioneel

F. Bouckaert

Respect, 313 - 315

Oorspronkelijk artikel

L.F.M. van der Post, C.L. Mulder, C.M.H. Bernardt, R.A. Schoevers, A.T.F. Beekman, J.J.M. Dekker

Inbewaringstelling als uitkomst; de Amsterdam Study of Acute Psychiatry, 317 - 327

Oorspronkelijk artikel

V. de Vogel, M. de Vries Robbé, W. van Kalmthout, C. Place

Risicotaxatie van geweld bij vrouwen: ontwikkeling van de ‘Female Additional Manual’ (FAM), 329 - 338

Commentaar

I. Jeandarme

Komen mannen echt van Mars en vrouwen van Venus?, 339 - 340

Overzichtsartikel

J.K. Mokkenstorm, A. Huisman, A.J.F.M. Kerkhof

Suïcidepreventie via internet en telefoon: 113Online, 341 - 348

Overzichtsartikel

L. Aerts, E.P.C.J. Janssen, N.J.J.F. Janssen, L.H. Boogaard, J.M.C. Fincken, L.P.A. Voogd, G.Th.J. van Well, J.N.M. Schieveld

Pathologisch verzamelen bij kinderen en jeugdigen, 349 - 357

Overzichtsartikel

C.H.M. Bogers, M.L. Boshuisen, J.S. Kok, H. Knegtering

Neurotoxiciteit tijdens lithiumgebruik bij ouderen: reden om behandelbeleid aan te passen?, 359 - 369

Korte bijdrage

S.J. Timmer, G. Glas

Pillen voor de psych(e); een exploratief onderzoek naar neuro-enhancement onder Nederlandse psychiaters en artsen, 371 - 376

Korte bijdrage

J. Blom, S. Colijn

Klinische variant van mentaliserenbevorderende therapie voor patiënten met cluster A-persoonlijkheidsstoornis, 377 - 382

Gevalsbeschrijving

L.W.J. van Rens, G.H. de Weert-van Oene, A.A. van Oosteren, C. Rutten

Klinische behandeling van posttraumatische stressstoornis bij patiënten met ernstige dubbele diagnose, 383 - 388

Nederlands-Vlaams toponderzoek

E.M.C. Schrijvers, M.M.B. Breteler

Plasmaclusterine en het risico op de ziekte van Alzheimer, 389 - 389

Nederlands-Vlaams toponderzoek

S.H.W. Mares

Regels van ouders en alcoholgebruik van adolescenten, 390 - 390

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M. Wichers

Negatieve levensgebeurtenissen en depressie; de complexiteit ontrafeld, 391 - 392

Nederlands-Vlaams toponderzoek

M.J. Nijdam

Psychotherapie voor posttraumatische stressstoornis: directe vergelijking van twee behandelingen, 393 - 394

Referaat

A.B.P. Staring, C.L. Mulder

Zorgcontinuïteit en gebruik van antipsychotica; verwarrende verbanden in registerstudie, 395 - 397

Referaat

A. Lugtenburg

Patiënten met een borderlinepersoonlijkheidsstoornis; beloop over tien jaar, 396 - 397

Ingezonden brief

J. Verbelen

Reactie op ‘Reorganisatie van de Belgische ggz; betere zorg voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening?’, 399 - 401