Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 308 - 309

Ingezonden brief

Reactie op ‘De ADD-psychose: behandeling met antipsychotica én methylfenidaat?’

T. Vergouwen, M. Gorissen-Van Eenige