Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 300 - 301

Referaat

Behandeling met SSRI van depressie na myocardinfarct; effect op cardiovasculaire prognose

R. Bouwman, P.F.J. Schulte