Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 299 - 300

Referaat

De relaties tussen suïcidaliteit, depressie en ziekte- inzicht bij schizofrenie

N. de Vriendt, L. Vanhee, M. Eneman