Home

Tvp21 10omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 279 - 283

Gevalsbeschrijving

Anti-NMDA-receptorencefalitis; een nog te onbekend neuropsychiatrisch ziektebeeld

J.A. Waas, A.H. Storm

Een 17-jarige patiënte maakte anti-nmda-receptorencefalitis door. Zij vertoonde de kenmerkende psychiatrische symptomen met hallucinaties, delirante verschijnselen en katatonie. Later had zij ook neurologische symptomen met epileptische insulten, dyskinesieën en sensibiliteitsstoornissen. Behandeling bestond uit corticosteroïden en immunoglobulines. Een jaar na de start van de klachten was patiënte volledig hersteld. De incidentie van dit ernstige neuropsychiatrische ziektebeeld is nog onduidelijk. De katatone verschijnselen dienen adequaat behandeld te worden met hoge doses benzodiazepines. Door de initiële psychiatrische klachten kunnen patiënten eerst binnen de psychiatrie terechtkomen. Gezien de potentieel levensbedreigende somatische verschijnselen ten gevolge van autonome disregulatie is opname in een algemeen ziekenhuis wenselijk. Vroegtijdige herkenning en behandeling vergroten de kans op herstel.

trefwoorden anti-NMDA-receptorencefalitis, katatonie, psychose