Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 257 - 266

Essay

Zorg voor verslaafde zwangere vrouwen: rechtvaardiging van drang en dwang

J. Boonekamp, R. Berghmans, W. Dondorp, G. de Wert

achtergrond De praktijk van de zorg voor verslaafde zwangere vrouwen is gericht op de bescherming van het toekomstige kind.
doel Bijdragen aan reflectie op en verantwoording van de praktijk; agendasetting voor nadere ethische discussie en onderzoek.
methode Ethische analyse op basis van criteria voor drang en dwang, toegespitst op de Rotterdamse aanpak.
resultaten Drang- en dwangmaatregelen impliceren een inbreuk op de handelingsvrijheid van de zwangere vrouw. Dat vraagt om een explicietere morele verantwoording dan tot nu toe in de praktijk wordt gegeven.
conclusie Een morele verantwoording vraagt om nadere onderbouwing in termen van de proportionaliteit en subsidiariteit van specifieke vormen van drang en dwang. Het routinematig aanvragen van een prenatale voorlopige ondertoezichtstelling lijkt met die voorwaarden op gespannen voet te staan. Een belangrijk knelpunt is het ontbreken van juridische ruimte voor dwangmaatregelen in het belang van het kind vóór een zwangerschapsduur van 24 weken.

trefwoorden drang, dwang, ethiek, verslaving, zwangerschap