Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 3, 225 - 234

Overzichtsartikel

Antidepressiva en risico op bloedingen: een literatuuroverzicht

M. Küçükaycan, F. Van Den Eede, T. Moreels, B.G.C. Sabbe

achtergrond Antidepressiva kunnen in theorie door blokkade van het serotoninetransportersysteem leiden tot bloedingen. Hoe groot het bloedingrisico is en de klinische betekenis ervan blijven echter onduidelijk.
doel Nagaan hoe groot het bloedingrisico is en wat de klinische betekenis ervan is.
methode Literatuurstudie met de trefwoorden ‘antidepressants’ en ‘bleeding’ tot maart 2011 met als vraag het risico op bloedingen bij antidepressivagebruik.
resultaten Er voldeden 34 studies aan de selectiecriteria. De meeste studies handelen over hoge gastro-intestinale bloedingen en hemorragische cerebrovasculaire accidenten (cva’s). Bij gebruik van antidepressiva met een hoge serotonineaffiniteit is de kans op hoge gastro-intestinale bloedingen licht verhoogd. Antidepressiva verhogen niet de kans op een hemorragisch cva. Over de andere types van bloedingen zijn de gegevens zeer beperkt.
conclusie Uit deze systematische review blijkt dat antidepressiva wat betreft bloedingen relatief veilig zijn. Bij risicopatiënten kunnen voorzorgsmaatregelen getroffen worden.

trefwoorden antidepressiva, bloedingen