Home

Omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 54 (2012) 1, 39 - 49

Overzichtsartikel

Besluitvormingsproces bij obsessieve-compulsieve stoornis

C.L.A. Vandenbroucke, L. Gabriëls

achtergrond Het sterk intrusieve en repetitieve karakter van de symptomen van de obsessieve-compulsieve stoornis (ocs) is suggestief voor afwijkingen in het besluitvormingsproces. Dit zou kunnen verklaren dat hoewel patiënten het overdreven en onredelijke karakter van hun symptomen onderkennen, zij er toch telkens opnieuw in verstrikt raken.
doel Een overzicht bieden van de beschikbare onderzoeksgegevens over onderliggende mechanismen van besluitvorming en deze koppelen aan kenmerken van ocs.
methode Literatuurstudie naar besluitvormingsproces bij ocs met behulp van PubMed.
resultaten Er is een correlatie tussen afwijkingen in het besluitvormingsproces en afwijkingen in de prefrontale cortex, meerbepaald in de orbitofrontale cortex en de anterieure cingulaire cortex. De activiteit in deze gebieden bij functionele beeldvorming verschilt bij patiënten met ocs en proefpersonen zonder ocs. Evaluatie van afwijkende besluitvorming bij ocs, bijvoorbeeld met de ‘Iowa Gambling Task’, kan mogelijk dienen om de prognose van medicamenteuze behandeling te bepalen.
conclusie Het concept ‘ocs als stoornis in het besluitvormingsproces’ genereert nieuwe hypotheses over de etiologie en pathofysiologie van ocs. Afwijkende besluitvorming vormt mogelijk een endofenotype, wat belangrijke implicaties kan hebben in de behandeling.

trefwoorden besluitvormingsproces, obsessieve-compulsieve stoornis, orbitofrontale cortex