Home

Tvp21 04 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 12, 885 - 894

Overzichtsartikel

Stigmatisering van psychiatrische patiënten door huisartsen en studenten geneeskunde: een literatuuronderzoek

K. Adriaensen, G. Pieters, J. De Lepeleire

achtergrond In de klinische praktijk zien wij stigmatisering door artsen en maatschappij van patiënten met psychiatrische problemen.
doel In kaart brengen van stigmatisering van patiënten met psychiatrische problemen door huisartsen en studenten geneeskunde.
methode We zochten in PubMed met de Mesh-termen ‘family practice’, ‘physicians’, ‘family’, ‘mental disorder’, ‘attitude’ en ‘psychiatry’ en de term ‘stigma’. Daarnaast werd literatuur aangereikt door experts en werden artikelen gevonden via de sneeuwbalmethode.
resultaten Stigmatisering vormt in de geestelijke en somatische hulpverlening door huisartsen een belangrijk obstakel voor patiënten met een psychiatrische aandoening. Hoewel deze patiënten een hogere somatische kwetsbaarheid hebben ten gevolge van hun psychiatrische aandoening, worden minder frequent technische onderzoeken aangewend ter exploratie. Ook studenten geneeskunde hebben een negatieve attitude tegenover psychiatrische patiënten. Meer opleiding zou kunnen leiden tot minder stigmatisering, maar het effect van opleiding blijkt voorbijgaand. Voornamelijk persoonlijke ervaring leidt tot een groter empathisch vermogen.
conclusies Literatuur toont aan dat psychiatrische patiënten slachtoffer zijn van zelfstigmatisering en van stigmatisering door maatschappij en artsen, wat leidt tot sociale exclusie en een slechtere gezondheidszorg. Aanpak van deze stigmatisering zou de levenskwaliteit van en de gezondheidszorg voor deze groep patiënten aanzienlijk kunnen verbeteren.

 

trefwoorden attitude, huisarts, psychiatrie, psychiatrische aandoeningen, stigma