Home

Tvp22 01 omslag kijk verder

Tijdschrift voor Psychiatrie 53 (2011) 11, 841 - 849

Essay

Het voorwaardelijk gedeelde beroepsgeheim bij het uitwisselen van informatie in een team of netwerk. Revisie van een ethisch advies

A. Liégeois, A. Haekens, M. Eneman

achtergrond Zorgverleners werken niet alleen samen in een team, maar ook steeds meer in netwerken. Dit is een ethische uitdaging voor de uitwisseling van informatie en het beroepsgeheim.
doel Reviseren van een eerder advies van de Begeleidingscommissie Ethiek in de Geestelijke Gezondheidszorg van de Broeders van Liefde in Vlaanderen, waarbij wij ingaan op de vraag of het gedeelde beroepsgeheim uitgebreid kan worden van een team naar een netwerk.
methode De Begeleidingscommissie Ethiek gebruikt een geëigende methode die een combinatie is van ethische discussie en literatuuronderzoek.
resultaten
Het vorige advies voldoet niet meer als gevolg van praktische en principiële overwegingen. Wij opteren voor een positieve visie op de ontwikkeling van de samenwerking van zorgverleners in teams en netwerken. Daarom stellen we een gedeeld beroepsgeheim voor, maar verbinden er vijf voorwaarden aan: een duidelijk afgebakend en herkenbaar team of netwerk van zorgverleners, een gezamenlijke zorgopdracht, een plicht tot beroepsgeheim, het overleg met en de toestemming van de patiënt, en de toepassing van de relevantiefilter.
besluit Zorgverleners kunnen in een team of netwerk informatie uitwisselen op basis van een voorwaardelijk gedeeld beroepsgeheim.

trefwoorden beroepsgeheim, ethiek, informatie, netwerk, overleg, team